Szkolenia PPOŻ przez Internet

Zgodznie z nowelizcją kodeksu pracy od 18 stycznia 2009 roku każdy pracodawca musi wyznaczyć wykwalifikowanego pracownika do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nowe zapisy odnoszą się do Dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG). Kwalfikacje pracownika odpowiedzialnego z PPOŻ muszą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 215 poz. 1823) - Szkolenie PPOŻ - podstawa prawna

Szkolenie PPOŻ przez internet na Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formie e-lernigu podobnie jak szkolenia BHP to alternatywna metoda zdobycia wymaganych kwalifikacji.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak wysłała do komisji sejmowej Przyjazne Państwo propozycję nowelizacji art. 2071i 2091 Kodeksu pracy (tzw."przepisy przeciwpożarowe"). MPiPS zależy na jak najszybszym znowelizowaniu zapisu, dlatego zdecydowało się na ścieżkę sejmową. - nowelizacja ustawy o ppoż

Ważne adresy (BHP i PPOŻ):

                

                 Menu Strony
  Strona domowa
  Szkolenie ppoż
  Forum ppoż
  Znaki i tablice ppoż
  Sprzęt gośniczy
  Ważne adresy

                

                 Menu Strony
  Forum BHP
  Forum PPOŻ
  Forum strażaka
  Inne